Hem


Vi hjälper dig i byggprocessen

Kontrollansvar


Behöver du en KontrollAnsvarig till ditt bygg- eller anläggningsprojekt?

Då kan vi på TilliKA ab som din KontrollAnsvarige hjälpa dig att säkerställa att ditt projekt uppfyller plan- och bygglagstiftningens krav. 


Vi är certifierade KontrollAnsvariga enligt PBL med  behörighetskompetens K, komplicerad och har mångårig erfarenhet av att vara KontrollAnsvariga i alla typer av projekt. Nybyggnationer samt om - och tillbyggnader av villor, flerbostadshus, skolor, daghem, sporthallar, arenor, fritidshus, äldreboende, sjukhus, jordbruksfastigheter, kontor och energiprojekt.


Vi har BAS-P och BAS-U behörighet.


Certifieringsorgan: RISE Certifiering Behörighetsnr: SC 0150-13 med kvalificerad behörighet.


Vi kan hjälpa dig. 

Projekt- och byggledning 


TilliKA ab har mångårig erfarenhet av projekt- och byggledning och har drivit både små och stora projekt från start till mål.


Vi har kunskap inom byggprojektens samtliga skeden, från planarbetets tidiga idéskede till ibruktagning. 


Entreprenadbesiktningar


Vi är också utbildade och godkända entreprenadbesiktningsmän och har mångårig erfarenhet av olika besiktningsuppdrag.


Vi kan hjälpa dig. 

Tillgänglighetssakkunnig


Enligt plan- och bygglagen krävs ibland en certifierad sakkunnig med särskild kunskap och erfarenhet om bygglagstiftningens krav avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.


TilliKA ab är certifierade Tillgänglighetssakkunniga TIL 2, Vi kan därför även erbjuda denna tjänst, antingen i samband med kontrollansvar inom ett byggprojekt eller som enskilt uppdrag. 


Vi har flerårig och bred erfarenhet av att vara Tillgänglighetssakkunniga och våra tjänster har efterfrågats i många projekt. T ex villor, flerbostadshus, skolor, daghem, arenor, sporthallar, äldreboende, kontor, kyrkor och museum.


Certifieringsorgan KIWA Certifiering Behörighetsnr: Swedcert 5668. Vi är medlem i Sveriges Tillgänglighetssakkunnigas Riksförbund TILRF.


Vi kan hjälpa dig. 

Miljö och Hållbarhet


Inom byggprojekten ställer lagstiftningen miljö- och hållbarhetskrav avseende på byggprocessen och  det kemiska innehållet i byggmaterial. TilliKA ab kan även erbjuda kompetens inom detta område. 


Vi på TilliKA ab håller oss uppdaterade kring de styrande lagar och regler som gäller för byggprocessen och kan erbjuda tjänster inom bland annat:

 

·       Dokumentationssystem för byggprodukter

·       Klimatdeklaration av byggnader (görs redan idag, blir lagkrav från januari 2022)

·       Resurseffektiv användning av byggmaterial mm.Vi kan hjälpa dig. 

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida, accepterar du vår användning av cookies.

Acceptera